Main Page

From My wiki
Jump to: navigation, search

การสร้างบ้านถือเป็นเรื่องใหญ่ ฉีดปลวกกำจัดปลวกนอกจากต้องใช้เงินจำนวนมากมายแล้ว อีกต่างหากต้องใช้เวลาในการกำหนดแผนการและแก้ไขปัญหากันค่อนข้างนาน เพื่อให้เกิดข้อสงสัยในเวลาภายหลังให้น้อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความไม่เป็นอันตรายของตัวบ้านเอง หรือไม่ก็เรื่องระเบียบการวางท่อน้ำต่างๆ ภายหลังสร้างบ้านเสร็จ.. ปลวกถือเป็นอีกข้อสงสัยที่หลายบ้านมักประสบพบพบกัน บางครั้งไม่เพียงแต่ทำลายบ้านอันเป็นดวงใจของเรา แต่กลับลุกลามไปถึงรุกขชาติบริเวณบ้านอีกด้วย ครั้นแล้วการป้องกันปลวกก่อนเริ่มสร้างบ้าน หรือช่วงเวลากำลังสร้างถือเป็นเรื่องใหญ่ ที่ต้องรออยู่ระมัดระวังและช่วยดูแลก่อนวางกระเบื้อง หรือไม่ก็จัดวางบันใด ควรลงน้ำยาป้องกันปลวกก่อน อาจเป็นในแบบอย่างของยาเคลือบ เพื่อให้ป้องกันไม่ให้ปลวกมากินและสร้างรัถยาในอนาคต เหตุเพราะสถานที่และอาหารที่ชอบของปลวกคือที่เวลาค่ำและเปียกชื้นนั่นเอง กำจัดปลวกไม่ว่าจะเป็นห้องใต้ดิน พื้นที่ล่างบันใด ขุ่นมัวเพดานฯลฯ

อีกวิธีที่ค่อนข้างได้ผลดีหมายความว่าการผสมน้ำยากันปลวกกับปูนซีเมนต์ ก่อนเทบนพื้นเมือง สำหรับฉีดปลวกเป็นการป้องกันอีกแนวหน้า กำจัดปลวกยิ่งไปกว่านี้การเลือกไม้มูลเหตุใช้ในการปลูกสร้างบ้านก็เป็นอีกขั้นตอนการป้องกันปลวกที่สำคัญกำจัดปลวก เหมาะเลือกคัดไม้ที่ทนต่อการกัดกินของปลวก สมควรเป็นไม้จริง มูลค่าอาจจะสูงกว่า แต่ความสามารถเชื่อถือเรื่องปัญหาของปลวกได้เลย แต่ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ไม้เนื้ออ่อน เหมาะฉีดปลวกกำชับช่างให้ทาน้ำยาเคลือบกันปลวกเสียก่อน เพียงนี้ก็ความสามารถเชื่อถือได้อีกระดับหนึ่ง

การป้องกันปลวกก่อนสร้างบ้านนั้นไม่ยาก และเป็นวิธีการที่สำคัญหากคุณค่อนข้างกังวลกับคำถามกำจัดปลวกดังที่กล่าวมาแล้ว ด้วยเหตุว่าการสร้างฐานรากที่ดี เที้ยรไม่ทำให้เกิดคำถามที่ควรจะว้าวุ่นใจตามมาวันหลัง